Sản phẩm chuyển nhượng

Chuyển Nhượng Novaland

Không ngừng nỗ lực để hoàn thiện xây dựng một hệ thống quản trị doanh nghiệp khoa học, hiệu quả và chuyên nghiệp theo chuẩn Quốc tế. Hệ thống kiểm soát nội bộ chuẩn mực được áp dụng để đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Novaland luôn minh bạch, tuân thủ các tiêu chuẩn luật pháp trong nước và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Với phương châm “Khách hàng là số 1 ”, sản phẩm và dịch vụ của Novaland luôn dựa trên giá trị nền tảng này để tiếp tục phát triển nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng và lợi ích của cổ đông.

SẢN PHẨM CHUYỂN NHƯỢNG CỦA NOVALAND